SŁOWA KLUCZOWE: Odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe, czyszczenie cystern kolejowych, remonty bocznic kolejowych, remonty wagonów kolejowych

ODPADY NIEBEZPIECZNE

  • Skup olejów przepracowanych
odbieramy oleje przepracowane:
- turbinowe,
- silnikowe,
- hydrauliczne,
- maszynowe.
  • Odbiór i transport odpadów, w tym niebezpiecznych
odbieramy między innymi:
- emulsje olejowe,
- zużyte filtry olejowe,
- zużyte czyściwo.
  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z firm i gospodarstw domowych. M.in. komputery, monitory, telewizory, świetlówki, lodówki, pralki, drobne AGD i RTV, zużyte tonery itd.
  • Czyszczenie zbiorników, separatorów, kolektorów, instalacji, baz paliwowych,
    hal magazynowych, placów składowych i rozlewisk wraz z przejęciem i zagospodarowaniem odpadów.

W zakresie prowadzonej działalności posiadamy wymagane zezwolenia wynikające z uregulowań Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627/ na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów niebezpiecznych:

Decyzję Marszałka Wojewóztwa Śląskiego NR 2093/OS/2012 z dnia 25.07.2012 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów.

pdf Zezwolenie dotyczace odzysku, zbierania i transportu odpadów

Decyzję Starosty Bielskiego NR 15 z dnia 25.03.2013 zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zezwalającą na zbieranie odpadów.

pdf Zezwolenie w zakresie zbierania odpadów Dysponujemy zapleczem, sprzętem i środkami transportu niezbędnymi do wykonywania oferowanych usług w zakresie zbierania i transportu odpadów. Udzielamy szczegółowych informacji w siedzibie firmy, przez naszych przedstawicieli oraz telefonicznie. Jeżeli są Państwo zainteresowani prosimy o przesłanie kodów odpadu występujących w Waszym Zakładzie, wtedy postaramy sie przesłać naszą ofertę cenową wg Waszego zapotrzebowania.

Przedstawicielie handlowi:
Anna Małysz
- tel. 607 701 602
Magdalena Swatowska
- tel. 603 211 505
telefon do działu gospodarki odpadami:
- 32 215 10 94
centrala:
- 32 214 37 21

SŁOWA KLUCZOWE: Odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe, czyszczenie cystern kolejowych, remonty bocznic kolejowych, remonty wagonów kolejowych