Twoimi

Polbud Sp. z o.o. to odbiór i utylizacja odpadów – zajmujemy się odbiorem i utylizacją wszystkich odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a także:
zbiórka i gospodarka odpadami niebezpiecznymi
czyszczenie separatorów
usługi transportowe (hakowiec, autocysterna, samochody ciężarowe)
czyszczenie cystern kolejowych po produktach ropopochodnych
remonty bocznic i torów kolejowych
naprawa wagonów towarowych
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Od 2001 roku prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Prowadzimy zbiórkę, transport jak również utylizację odpadów. Wystawiamy karty odpadu oraz działamy na podstawie zezwolenia Urzędu Wojewódzkiego.

Czyszczenie separatorów

Czyszczenie specjalistycznym sprzętem zbiorników, separatorów, kolektorów, instalacji, hal magazynowych, placów składowych i rozlewisk wraz z przejęciem i zagospodarowaniem odpadów.

Usługi transportowe

Świadczymy usługi transportowe samochodami specjalistycznymi.

Remont bocznic kolejowych

Od początku swojej działalności prowadzi prace w zakresie remontów kapitalnych jak i bieżących bocznic kolejowych.

Czyszczenie cystern kolejowych

Od 1995 roku prowadzimy czyszczenie cystern kolejowych po ropie i ropopochodnych na naszej oczyszczalni cystern w Czechowicach-Dziedzicach.

Poznaj naszą ofertę

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi | Czyszczenie separatorów | Usługi transportowe | Remont bocznic kolejowych | Czyszczenie cystern kolejowych | Utylizacja odpadów | odbiór i utylizacja odpadów

Dysponujemy zapleczem, sprzętem jak również środkami transportu niezbędnymi do wykonywania oferowanych usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Udzielamy szczegółowych informacji w siedzibie firmy, przez naszych przedstawicieli oraz telefonicznie.
W zakresie prowadzonej działalności posiadamy wymagane zezwolenia wynikające z uregulowań Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627/ na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów niebezpiecznych:

Decyzja Starosty Bielskiego NR 15 z dnia 25.03.2013 zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zezwalającą na zbieranie odpadów.

W swojej ofercie posiadamy usługi nie tylko z zakresu odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Skorzystaj z naszego formularza i zgłoś odbiór odpadów.

Aktualności

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to nic innego jak odzysk odpadów. Należy pamiętać, że pojęcie odzysku odpadów jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, to proces odzysku odpadów, które nie nadają się do recyklingu. Utylizacja odpadów to po prostu pozbywanie się lub unieszkodliwianie, stosując obróbkę termiczną, chemiczną, fizyczną czy biologiczną. Obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.
Naszą specjalnością jest utylizacja odpadów wszystkich rodzajów – począwszy

od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych. Niezależnie od tego czy są to żrące kwasy, agresywne rozpuszczalniki, szkodliwe chemikalia, czy po prostu zwykłe farby i kleje- dysponujemy odpowiednią infrastrukturą dlatego poradzimy sobie z każdym z wyżej wymienionych odpadów. Utylizacja odpadów to dość powszechny problem w zakładach pracy oraz gospodarstwach domowych. Posiadamy doświadczenie, które potwierdzają liczne decyzje i zaświadczenia, a duże zaplecze pozwala nam kompleksowo obsłużyć każdego Klienta.

Utylizacja odpadów – czy ma wpływ na środowisko ?

Odbiór odpadów, ich zagospodarowanie i utylizacja odpadów ma wielki wpływ na naszą Planetę. Recykling łączy w sobie opłacalność z korzyścią dla środowiska. Odpady stają się nowymi surowcami. Każdego roku odbieramy od naszych Klientów duże ilości zużytych materiałów lub ich nadwyżek, w tym również olej przepracowany śląsk. Prowadzimy skup oleju przepracowanego. Ze względu na zagrożenie ekologiczne wymagają odpowiedniego zagospodarowania. Nigdy ich nie wyrzucaj i nie zakopuj!

Utylizacja odpadów a spalanie w domowych piecach

Czy wiesz, że statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie?! Niestety nie posiadamy statystyk jaka ilość jest spalana w domowych piecach. Przypominamy i przestrzegamy, że w domowym piecu możesz spalać jedynie:

 • węgiel i koks
 • drewno, trociny i wióry- pod warunkiem, że nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi,
 • papier, tekturę oraz karton,
 • odpady z kory i korka.

W piecu domowym nie wolno palić śmieci! Skontaktuj się z nami, a zajmiemy się kompleksowo odpadami.

Od 2001 roku prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie: gospodarka odpadami niebezpiecznymi, a także utylizacja odpadów. Zbiórka, transport i utylizacja odpadów– tak pracujemy. Wystawiamy karty odpadu. Działamy na podstawie zezwolenia Urzędu Wojewódzkiego.

Naszą specjalnością jest utylizacja odpadów wszystkich rodzajów- począwszy od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych.

 • Przemysłowych
 • Chemicznych
 • Budowlanych
 • Tekstylnych
 • Niebezpiecznych
 • Opakowaniowych
 • Spożywczych
 • Kosmetycznych
 • Utylizacja papy
 • Utylizacja wełny mineralnej
 • Opady farb, lakierów, rozpuszczalników, kleje
 • Szlamy oraz emulsje olejowe
 • Utylizacja Sorbentów, tworzyw sztucznych i utylizacja śmieci

W swojej ofercie posiadamy usługi nie tylko z zakresu: odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych. Skorzystaj z naszego formularza i zgłoś odbiór odpadów. Skontaktuj się z nami, udzielimy wszelkich szczegółowych informacji w siedzibie firmy, za pośrednictwem naszych przedstawicieli jak również telefonicznie.

Naszą specjalizacją jest utylizacja odpadów wszystkich rodzajów- począwszy od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych. Niezależnie od tego, czy są to żrące kwasy, agresywne rozpuszczalniki, szkodliwe chemikalia czy po prostu zwykłe farby i kleje – dysponujemy odpowiednią infrastrukturą dlatego poradzimy sobie z każdym z wyżej wymienionych odpadów.

Menu