Polbud Sp. z o.o. to odbiór i utylizacja odpadów – zajmujemy się odbiorem i utylizacją wszystkich odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a także:

zbiórka i gospodarka odpadami niebezpiecznymi
czyszczenie separatorów
usługi transportowe (hakowiec, autocysterna, samochody ciężarowe)
czyszczenie cystern kolejowych po produktach ropopochodnych
remonty bocznic i torów kolejowych
naprawa wagonów towarowych
Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Od 2001 roku prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Prowadzimy zbiórkę, transport jak również utylizację odpadów. Wystawiamy karty odpadu oraz działamy na podstawie zezwolenia Urzędu Wojewódzkiego.

Czyszczenie separatorów

Czyszczenie specjalistycznym sprzętem zbiorników, separatorów, kolektorów, instalacji, hal magazynowych, placów składowych i rozlewisk wraz z przejęciem i zagospodarowaniem odpadów.

Usługi transportowe

Świadczymy usługi transportowe samochodami specjalistycznymi.

Remont bocznic kolejowych

Od początku swojej działalności prowadzi prace w zakresie remontów kapitalnych jak i bieżących bocznic kolejowych.

Czyszczenie cystern kolejowych

Od 1995 roku prowadzimy czyszczenie cystern kolejowych po ropie i ropopochodnych na naszej oczyszczalni cystern w Czechowicach-Dziedzicach.

Poznaj naszą ofertę

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi | Czyszczenie separatorów | Usługi transportowe | Remont bocznic kolejowych | Czyszczenie cystern kolejowych | Utylizacja odpadów | odbiór i utylizacja odpadów

Dysponujemy zapleczem, sprzętem jak również środkami transportu niezbędnymi do wykonywania oferowanych usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Udzielamy szczegółowych informacji w siedzibie firmy, przez naszych przedstawicieli oraz telefonicznie.
W zakresie prowadzonej działalności posiadamy wymagane zezwolenia wynikające z uregulowań Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 627/ na wytwarzanie, zbieranie, transport odpadów niebezpiecznych:

Decyzja Starosty Bielskiego NR 15 z dnia 25.03.2013 zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zezwalającą na zbieranie odpadów.

W swojej ofercie posiadamy usługi nie tylko z zakresu odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Skorzystaj z naszego formularza i zgłoś odbiór odpadów.

olej przepracowany śląsk

Skup oleju przepracowanego

Zdajemy sobie sprawę jak ważny jest problem gospodarki odpadami, a przede wszystkim odpadami niebezpiecznymi oraz jak duży ma to wpływ na środowisko naturalne na czym polega skup oleju przepracowanego? Od 2001 Polbud Sp. z o.o.  wychodzi naprzeciw problemom zagospodarowania…
Więcej
Menu