Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to bardzo szeroka grupa odpadów. Ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą w rezultacie zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt jak i środowisku. Mogą też wykazywać właściwości palne jak również wybuchowe, dlatego gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia oraz szczególnej kontroli. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Od 2001 roku prowadzimy zbiórkę, transport jak i utylizację odpadów niebezpiecznych. Dysponujemy zapleczem, sprzętem jak również środkami transportu niezbędnymi do wykonywania oferowanych usług.

odpady niebezpieczne

Jakie odpady niebezpieczne odbieramy?

Skup olejów przepracowanych
odbieramy oleje przepracowane:
– turbinowe,
– silnikowe,
– hydrauliczne,
– maszynowe.

Odbiór i transport odpadów, w tym niebezpiecznych
odbieramy między innymi:
– emulsje olejowe,
– zużyte filtry olejowe,
– zużyte czyściwo.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Specjalizujemy się w doprowadzeniu do utylizacji wszystkich rodzajów odpadów – począwszy od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych. Niezależnie od tego, czy są to żrące kwasy, agresywne rozpuszczalniki, szkodliwe chemikalia czy po prostu zwykłe farby i kleje – dysponujemy odpowiednią infrastrukturą dlatego poradzimy sobie z każdym z wyżej wymienionych odpadów. Nasze doświadczenie potwierdzają przede wszystkim liczne decyzje i zaświadczenia.

Dysponujemy zapleczem, sprzętem jak również środkami transportu niezbędnymi do wykonywania oferowanych usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Skontaktuj się z nami, udzielimy wszelkich szczegółowych informacji w siedzibie firmy, za pośrednictwem naszych przedstawicieli jak również telefonicznie.

W swojej ofercie posiadamy usługi nie tylko z zakresu odbioru i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Skorzystaj z naszego formularza i zgłoś odbiór odpadów.

Menu