Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

Od 2001 roku prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie: gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Prowadzimy zbiórkę, transport i utylizację odpadów. Wystawiamy karty odpadu. Działamy na podstawie zezwolenia Urzędu Wojewódzkiego.

Skup olejów przepracowanych
odbieramy oleje przepracowane:
– turbinowe,
– silnikowe,
– hydrauliczne,
– maszynowe.

Odbiór i transport odpadów, w tym niebezpiecznych
odbieramy między innymi:
– emulsje olejowe,
– zużyte filtry olejowe,
– zużyte czyściwo.

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czyszczenie separatorów

Czyszczenie specjalistycznym sprzętem zbiorników, separatorów, kolektorów, instalacji, hal magazynowych, placów składowych jak również rozlewisk wraz z przejęciem i zagospodarowaniem odpadów.

Usługi transportowe

Świadczymy usługi transportowe między innymi :

 • samochodem specjalistycznym typu hakowiec o masie całkowitej DMC 26000kg,
 • autocysterną o dopuszczalnej ładowności 5120kg,
 • samochodami ciężarowymi: Mercedes-Benz o dopuszczalnej ładowności 5465kg oraz VOLVO o dopuszczalnej ładowności 2445kg

Czyszczenie cystern kolejowych

Od 1995 roku prowadzimy czyszczenie cystern kolejowych po ropie oraz ropopochodnych na naszej oczyszczalni cystern znajdującej się w Czechowicach-Dziedzicach. Współpracujemy z takimi kontrahentami jak: LOTOS KOLEJ Sp. z o.o., PCC TRADE & SERVICES, VTG RAIL LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O. Posiadamy wszystkie niezbędne zezwolenia do prowadzenia działalności w zakresie: wytwarzania, gromadzenia oraz transportu odpadów niebezpiecznych, które są nieodłącznym elementem prowadzenia tego rodzaju działalności.

Remonty bocznic kolejowych

Od początku swojej działalności prowadzimy prace w zakresie remontów kapitalnych jak również bieżących bocznic kolejowych. Realizujemy wyżej wymienione prace w zakładach w których transport kolejowy stanowi istotną funkcję w działalności gospodarczej. Prowadzimy również uszczelnienia torowisk oraz międzytorza pod potrzeby baz rozładunkowych transportu kolejowego.

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE
DLA ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA
INNOWACYJNOŚĆ
EKOLOGIA

Przejęcie obowiązku prowadzenia BDO (Baza
Danych Odpadowych) wraz z kompleksową
obsługą systemu w zakresie:

 • Rejestracji podmiotu w BDO (w przypadku, gdy podmiot nie posiada wpisu)
 • Aktualizacji wpisów do BDO
 • Przejęcie obowiązków w Państwa firmie obejmujących obsługę BDO
 • Prowadzenia bieżącej ewidencji odpadów KEO (Karta Ewidencji Odpadów) oraz generowanie kart przekazania odpadów KPO na podstawie otrzymanych od Państwa danych
 • Prawidłowego zamykania KPO (Karta Przekazania Odpadu) umożliwiając tym samym wprowadzenie KPO do ewidencji
 • Prowadzenia ewidencji oraz jej kontrola
 • Sporządzenia sprawozdań rocznych

Dzięki naszej usłudze:

 • Spełnisz aktualne wymagania prawne
 • Unikniesz dodatkowych kosztów związanych z obsługą systemu BDO
 • Oszczędzisz czas oraz zapewniasz sobie poprawność dokumentacji
 • Zabezpieczysz prowadzenie działalności przed potencjalnymi karami
  administracyjnymi
 • Zyskasz nowego partnera z bogata wiedzą dot. ochrony środowiska
Menu