Olej przepracowany śląsk

Odbieramy olej przepracowany z województw takich jak śląsk, ale również z terenu całej Polski. Nasze usługi realizujemy według restrykcyjnych norm bezpieczeństwa transportu i nadanych pozwoleń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Olej przepracowany śląsk, to przede wszystkim zużyty olej silnikowy, przekładniowy oraz zanieczyszczone oleje maszynowe, turbinowe, hydrauliczne, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Oprócz wyżej wymienionych rodzajów zużytych olejów możemy znaleźć także odpady zanieczyszczone olejami. Mogą to być zaolejone szlamy z separatorów olejowych, szlamy z obróbki metali zawierające oleje, czy też zaolejone zużyte czyściwo i opakowania po olejach. Odbieramy do utylizacji wszystkie rodzaje olejów przepracowanych i odpadów ropopochodnych.

olej przepracowany śląsk

Odbieramy olej przepracowany

silnikowy
turbinowy
maszynowy
hydrauliczny

Wiedza i doświadczenie

Od 2001 roku prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Prowadzimy zbiórkę, transport jak również utylizację odpadów. Wystawiamy karty odpadu oraz działamy na podstawie zezwolenia Urzędu Wojewódzkiego, dzięki temu możemy pochwalić się ugruntowaną pozycją.

Decyzja Marszałka Województwa Śląskiego NR 2093/OS/2012 z dnia 25.07.2012 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów.

Decyzja Starosty Bielskiego NR 15 z dnia 25.03.2013 zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i zezwalającą na zbieranie odpadów.

Dysponujemy zapleczem, sprzętem jak również środkami transportu niezbędnymi do wykonywania oferowanych usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Menu